2400 tỷ đồng ủng hộ trương trình “ cả nước chung tay vì người nghéo 2020”

87 Lượt xem
Thanh Pham
Thanh Pham
19 Oct 2020

2400 tỷ đồng chương trình ủng hồ “ cả nước chung tay vì người nghèo 2020”
Mọi đóng góp, ủng hộ người nghèo qua các phương thức sau:

Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương: Thông qua 3 phương thức:

* Tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản ngân hàng:

- Tên tài khoản: Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương

- Số tài khoản: 1000001000171717;

- Tại Sở giao dịch ngân hàng Chính sách xã hội

* Tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản kho bạc:

- Tên tài khoản: Quỹ "Vì người nghèo" Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Số tài khoản: 3761.0.9054386.91046

- Tại Kho bạc Nhà nước Hoàn Kiếm, Hà Nội

* Tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt:

Phòng Kế hoạch - Tài chính (phòng 109, phòng 111), Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, Hoàn kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 02439288480;

* Ủng hộ An sinh xã hội: Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký bằng văn bản gửi về Ban vận động Quỹ Vì người nghèo Trung ương (qua Ban Phong trào, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hà Nội).

Cho xem nhiều hơn


0 Bình luận Sắp xếp theo

Không tìm thấy bình luận nào

Bình luận Facebook