CEO WIGROUP TRẦN NGỌC BÁU "TỌA ĐÀM: DỰ BÁO KINH TẾ - VƯỢT “CƠN GIÓ NGƯỢC” 2023"

12 Lượt xem
Thanh Pham
Thanh Pham
29 Dec 2022

CEO WiGroup - ông Trần Ngọc Báu đã có những nhận định trong buổi toạ đàm Dự báo kinh tế - Vượt "Cơn gió ngược" 2023 rằng:
"Thanh khoản hệ thống ngân hàng giảm nhanh chóng thể hiện qua việc lãi suất huy động 12 tháng tăng. Đặc biệt, tổng cung tiền trong nền kinh tế (M2) đi ngang và giảm nhẹ cả năm qua. Đây là hiện tượng chưa bao giờ xuất hiện trong 20 năm qua. Trong khi đó, tăng trưởng cung tiền cần 12-13% để cho nền kinh tế tăng trưởng"

Cho xem nhiều hơn


0 Bình luận Sắp xếp theo

Không tìm thấy bình luận nào

Bình luận Facebook