Giới Thiệu Chuyên Đề Lịch Sử Võ Học Việt Nam

28 Lượt xem
Thanh Pham
Thanh Pham
01 Oct 2020

Giới thiệu 1 số nội dung cốt lõi về cội nguồn, truyền thống, các mốc son Võ học, quá trình phát triển, sự giống nhau và khác nhau của Võ VN với các môn Võ nước ngoài và tóm tắt Lịch sử, hệ thống Võ học VN, nhằm giúp các TV hiểu biết thêm những kiến thức chính để phản biện khi có ai nói sai trái về nền Võ học VN, giới thiệu với người dân trong nước và bạn bè Quốc tế để họ hiểu biết, quý trọng. Hiện nay phần lớn đều hiểu nước ta chỉ có một số bài võ (nhưng lại pha tạp), chứ chưa hiểu biết đầy đủ VN có cả một hệ thống kho tàng Võ học oai hùng, đồ sộ, uyên bác, lâu đời, nên có phần xem thường, thiếu tôn trọng. Đồng thời có đủ kiến thức, trình độ chuyên môn giảng dạy lại cho môn sinh.

Cho xem nhiều hơn


0 Bình luận Sắp xếp theo

Không tìm thấy bình luận nào

Bình luận Facebook