Tuyệt vời với coffe âm nhạc + những buổi sáng cuối tuần !

11 Lượt xem
Thanh Pham
Thanh Pham
16 Apr 2023

Cuộc sống đưa ra cho chúng ta rất nhiều lựa chọn, và chúng ta có thể chọn cả giá trị tinh thần và vật chất. Đối với tôi, tôi rất coi trọng giá trị tinh thần, mà không thể so sánh được với giá trị vật chất. Đôi khi, chúng ta có thể đạt được những tài sản vật chất mà chúng ta mong muốn nhưng không đạt được giá trị tinh thần mong muốn. Khi chúng ta già đi, chúng ta nhận ra ý nghĩa thực sự của việc tận hưởng giá trị tinh thần mà không thể so sánh với bất cứ thứ gì khác.

Do đó, mỗi ngày, mỗi tháng, chúng ta nên phấn đấu để xây dựng giá trị tinh thần và coi chúng như tài sản vô giá mà chúng ta phải chăm sóc tốt. Hãy tạo ra các giá trị tinh thần cho cuộc sống của chúng ta, những người xung quanh chúng ta, gia đình, bạn bè và xã hội càng sớm càng tốt.

Hãy hành động ngay bây giờ!

Cảm ơn rất nhiều.
Life offers us numerous choices, and we can choose both spiritual and material values. For me, I highly value spiritual values, which cannot be compared to material values. Sometimes, we may achieve the material possessions we desire but not the desired spiritual values. As we age, we realize the true meaning of enjoying spiritual values that cannot be compared to anything else.

Therefore, every day, every month, we should strive to build up spiritual values and consider them as invaluable assets that we must take good care of. Let us create spiritual values for our lives, those around us, our family, friends, and society, as soon as we can.

Let us take action right now!

Thank you very much

Cho xem nhiều hơn


0 Bình luận Sắp xếp theo

Không tìm thấy bình luận nào

Bình luận Facebook