Kinh nghiệm thực thi Design Thinking tại các tổ chức & doanh nghiệp - Mr. Dương Quốc Tú

37 Lượt xem
Thanh Pham
Thanh Pham
26 Sep 2022

Mr. Dương Quốc Tú - PGĐ chuyển đổi số ngân hàng SHB chia sẻ kinh nghiệm thực thi Design Thinking tại các tổ chức & doanh nghiệp
Webinar CX FireChat 03: Chương trình hoàn toàn miễn phí vì cộng đồng TNKH.

Website: https://cempartner.com/
Hotline: 03 2639 1188
Tham khảo khóa học Design Thinking: https://cempartner.com/vi/design-thin...

#CXFIRECHAT #CEMPARTNER #TNKH

Cho xem nhiều hơn


0 Bình luận Sắp xếp theo

Không tìm thấy bình luận nào

Bình luận Facebook