Nhóm 3 - bài giảng về 6 singma

2 Lượt xem
Thanh Pham
Thanh Pham
11 Sep 2022

Nhóm 3 - Lớp Quản trị chất lượng Thầy Minh
------------
Thái Khắc Hưng - 1412210096
Nguyễn Văn Bảo - 1412210032
Nguyễn Anh Quân - 1412210172
Đào Văn Đạt - 1412210045
Lưu Đình Lập- 1412210111
Hồ Văn Hiệp - 1412210084

Cho xem nhiều hơn


0 Bình luận Sắp xếp theo

Không tìm thấy bình luận nào

Bình luận Facebook